CSN

Tack vare CSN (Centrala Studiestödsnämnden) har du möjlighet att söka lån och bidrag för att finansiera dina studier i USA. Utöver kursavgiften, boende samt levnadsomkostnader har du även möjlighet att söka extra lån till din flygbiljett (max 15 750 kr/kalenderhalvår) samt en utlands-studieförsäkring (max 425 kr/studievecka).

Hur mycket kan man få i studiemedel?
Lån:                                                                2292 kr/studievecka
Merkostnadslån utland:                               716 kr/studievecka
Merkostnadslån undervisningsavgift:     3236 kr/studievecka
(Maxbelopp 349 440 kr totalt)
Bidrag:                                                             997 kr/studievecka
Totalt:                                                        7241 kr/studievecka

En termin i USA är vanligtvis 15-17 veckor lång

Utbetalning av CSN
För att få ditt studiemedel utbetalat måste du försäkra CSN att du avser att påbörja dina studier, detta gör du med en sk studieförsäkran. Den första utbetalningen sätts in på ditt svenska bankkonto cirka en vecka efter den dag CSN fått in och godkänt din studieförsäkran, dock tidigast tre veckor före studieperiodens början.

Läs mer om CSN här