shutterstock_128225111 Graduation shutterstock_120418690 Studier i gräset NewYork    


Utlandserfarenheter är en konkurrensfördel på arbetsmarknaden. I stort sett samtliga arbetsgivare efterfrågar egenskaper som kommunikativ förmåga, social kompetens, anpassningsbarhet och initiativförmåga. Det är samma egenskaper de tror att studenter som studerat eller praktiserat utomlands utvecklar, det visar Svenskt Näringslivs rapport “Arbetsgivares syn på  utlandserfarenheter”.

Det amerikanska utbildningssystemet
I hela USA finns det totalt ca 3500 universitet och college. Här motsvaras vår svenska kandidatexamen av en Bachelor´s Degree medan vår masterexamen motsvaras av en Master´s Degree. En Bachelor tar vanligtvis fyra år att slutföra och man brukar läsa 3-6 kurser per termin. Därefter kan man även bygga på sin utbildning med en Master´s Degree.

De två första inledande åren läser man mer generella kurser (General Education) som samliga studenter på skolan måste läsa oberoende vad man valt för inriktning. De sista åren väljer man sin huvudinriktning sk “major” samt även “minors”. Det finns även möjlighet att påbörja sina studier på ett Community College. Här läser man de första två åren för att sedan enkelt transferera till ett universitet för att avsluta sin Bachelor. Efter två års studier på ett Community College uppnår man en Associate Degree. Ett Community College har generellt betydligt lägre kursavgifter samt vanligtvis inte lika strikta antagningskriterier.

Utbildningsnivåer
Utbildningarna i USA är uppdelade på två nivåer, undergraduate samt graduate.

Associate Degree – 2 års studier (undergraduate)
Bachelor´s Degree – 4 års studier (undergraduate)
Master´s Degree – 1-3 års studier (graduate)

Man benämner studenterna som Freshman (år 1) Sophomore (år 2) Junior (år 3) samt Senior (år 4).

shutterstock_175699574 Florida_1 graduates-2

Det amerikanska skolåret
Höstterminen sträcker sig generellt från slutet av augusti – december medan vårterminen sträcker sig från januari – maj. Skolorna har ett lov på hösten och ett lov på våren, dessutom firar de olika högtider tex Thanks Giving då man också har ledigt från skolan.

Utbildningar/ämnen:
De flesta universitet/college har oftast enorma kursutbud, populära inriktningar brukar vara:
Business, International Business, Economics, Management, Marketing, Communications, Journalism, Media/PR, Graphic Design, Information Technology (IT), Psychology, Computer Science, Engineering, Sports Management samt Physical Education.