Staff NCAA Entrance

College Service har besökt NCAAs (National Collegiate Athletic Association) huvudkontor i Indianapolis för att få mer insikt i och vara väl förberedda när NCAA stramar åt reglerna vad gäller amatörregistreringen from hösten 2018.

NCAA är den största organisationen inom collegeidrotten i USA. Över 1200 skolor är anslutna till NCAA fördelade på tre divisioner. Division I och II kan ge ut idrottsstipendier medan division III enbart delar ut akademiska stipendier. Skolorna själva väljer vilken av NCAAs divisioner de vill tillhöra och detta baseras på många olika faktorer. Divisionen baseras inte som man tro på skolans idrottsliga nivå utan diverse olika krav som exempelvis antal sporter skolan erbjuder, skolans resurser, finansiering, standard vad gäller skolans faciliteter samt antalet studenter.