NAIA Entrance

College Service besöker NAIA

Staff Sportbild Incred

College Service har besökt NAIAs (National Association of Intercollegiate Athletics) huvudkontor i Kansas City för att för att få ännu mer kunskap i NAIAs regler vad gäller amatörregistreringen – ett mycket givande besök!

NAIAs organisation fortsätter stadigt att växa. Den är inte lika stor som NCAA men coacherna kan kräva minst lika omfattande idrottsliga och akademiska meriter. Över 250 olika skolor tillhör organisationen som består av två divisioner och 21 olika conferences. Över 65 000 atleter studerar på en NAIA skola och här kan man söka både idrottsliga och akademiska stipendium. Skillnaden mellan NAIA jämfört med NCAA är att de har egna conferences, ett eget slutspel samt egna licenskrav. Generellt kan man säga att det studerarantalet är färre vid skolor tillhörande NAIAs organisation.