CSN

CSN kuvert Dollars Student loans

Tack vare CSN (Centrala Studiestödsnämnden) har du möjlighet att söka lån och bidrag för att finansiera dina studier i USA. Utöver kursavgiften, boende samt levnadsomkostnader har du även möjlighet att söka extra lån till din flygbiljett samt en utlandsstudieförsäkring.

Hur mycket kan man få i studiemedel?
Lån:                                     1792 kr/studievecka
Merkostnadslån utland:    560 kr/studievecka
Bidrag:                                  712 kr/studievecka
Totalt:                               3064 kr/studievecka

En termin i USA är vanligtvis 15-17 veckor lång.

Utöver dessa lån/bidrag kan du även söka lån för terminsavgiften. Maxbeloppet för detta extra lån är 344 064 kr för din totala studietid och beloppet kan du själv fördela under hela din studieperiod. Så, enkelt räknat kan du dela detta belopp på 8 terminer (Bachelor´s Degree motsvarar 4 års studier) vilket blir 43 008 kr/termin.

Utbetalning av CSN
För att få ditt studiemedel utbetalat måste du försäkra CSN att du avser att påbörja dina studier, detta gör du med en sk studieförsäkran. Den första utbetalningen sätts in på ditt svenska bankkonto cirka en vecka efter den dag CSN fått in och godkänt din studieförsäkran, dock tidigast tre veckor före studieperiodens början.

Läs mer om CSN här